ก่อนอื่นให้เริ่มต้นด้วยฐานข้อมูลของนามบัตรที่คุณมีตอนนี้

ในช่วงเวลาของการแนะนําเราจะเก็บนามบัตรของคุณและทําให้มันทั้งหมดในฐานข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของเรา

 

จากทรัพย์สินส่วนบุคคลไปยังทรัพย์สินของบริษัท

เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีนามบัตรเมื่อบุคคลที่รับผิดชอบไม่อยู่ในสํานักงานหรือออกจาก บริษัท การเชื่อมต่อกับบุคคลที่ทําด้วยความระมัดระวังมากจนถูกขัดจังหวะดังนั้นโดยการทํานามบัตรของพนักงานทุกคนลงในฐานข้อมูลในระบบคลาวด์ผู้สืบทอดสามารถผ่านการเชื่อมต่อตามที่มันเป็นไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับลูกค้าที่สามารถใช้ลูกค้าของพวกเขาเนื่องจากผลประกอบการของไทย

MENU