ราคา

ราคาเริ่มต้นค่าลิขสิทธิ์
1 นามบัตร 10 บาท1 ผู้ใช้ 1,000 บาท

ขั้นตอนการแนะนำ

    1. เจ้าหน้าที่ของเราจะสัมภาษณ์และประมาณจำนวนนามบัตรที่ต้องป้อนข้อมูลในเวลาแนะนำจำนวนผู้ใช้ที่จัดการนามบัตรและจำนวนพนักงาน
    2. การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์การป้อนข้อมูลเริ่มต้น
    3. เราจะติดตั้งเครื่องสแกนเฉพาะใน บริษัท ของคุณ
    4. เริ่มให้บริการ!