หน้าจอระบบ

หน้าจอรายการนามบัตร

หน้าจอรายชื่อพนักงาน

 

ระบบสาธิต

โปรดเข้าสู่เว็บไซต์สาธิตจาก URL ด้านล่าง

(User:B001, Password:123456)

http://www.brightcloud6.com/RSN_001/